top of page

Algemene Voorwaarden

Bij het boeken verklaart de klant de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden van The Baby Studio.

 

PUBLICATIES Audiovisueel materiaal gemaakt door The Baby Studio kan ten allen tijden gepubliceerd worden op de website, Instagram en Facebook van The Baby Studio. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

Foto's van babynaaktheid of borstvoeding worden niet gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders.

 

VOORSCHOT De boeking van een fotoshoot is definitief na het betalen van een voorschot. 

 

PRIJS De offertes bezorgt door The Baby Studio, zijn geldig gedurende 2 maanden.

 

JPG De foto's worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere om daarna te verspreiden. 

 

KLEUR Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn. 

 

ONLINE GALLERY De online galerij blijft minstens twee maanden beschikbaar. Hierna kan de fotograaf de online galerij verwijderen.

 

AUTEURSRECHTEN Een fotosessie van The Baby Studio wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Deze mogen onder geen beding commercieel gebruikt worden zonder toestemming van de fotograaf.

 

RAW De onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag. 

 

ANNULATIE Wanneer een klant annuleert binnen de 3 weken voor een sessie, en deze niet verzet wordt, zal 50% van het voorschot in rekening worden gebracht. De fotograaf houdt het recht om de fotoshoot uit te stellen of annuleren als een klant te laat aankomt. 

 

UITSTEL De klant kan zijn boeking zonder betaling van een meerkost maximum 20 dagen voor de fotoshoot uitstellen. Na de 20 dagen wordt een toeslag van 25 euro aangerekend per uitstel. Na 3 keer uitstellen heeft de fotograaf de recht om de fotoshoot te annuleren. In dat geval krijgt de klant het volledig voorschot terug en betaalt nog steeds de meerkost van het uitstelbedrag berekend tot dat moment.

De fotograaf kan de fotoshoot uitstellen in geval van gebrek aan voorwaarden (bvb. ziekte, ongeval, slecht weer).

CADEAUBON Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruikt worden, maar kunnen er gewijzigde prijzen van toepassing zijn. 

 

WEIGERING Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken. 

 

VERVOERSKOSTEN

De fotograaf vraagt een vervoersvergoeding van €0,35/km als de locatie van de fotoshoot verder dan 30 km van Antwerpen Berchem plaatsvindt.

 

AANSPRAKELIJKHEID De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke of materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij vóór, tijdens of ná de fotosessie. 

 

NABEWERKING

De fotograaf zal slechts kleine correcties aanbrengen wat betreft huid, kleding en omgeving op de foto's. 

 

MINI SESSIES

De boeking van een Mini fotoshoot is definitief na het betalen van de volledig bedrag van de shoot. De klant die  zijn Mini Sessie 20 dagen voor de fotoshoot annuleert krijgt het volledig bedrag terug. Na 20 dagen mag de klant het bedrag als waardebon gebruiken voor een andere fotoshoot te boeken. Een mini sessie kan niet uitgesteld worden door de klant.

 

EVENEMENTEN

Het eerste uur van het evenement wordt gerekend om de fotoshoot te bevestigen. De fotosessie loopt vanaf de afgesproken begin moment tot minstens het afgesproken eindmoment. Uren zullen aaneensluitend zijn.

bottom of page